Odkud pochází?

Home »  Odkud pochází?

Rekonektivní léčení představil světu americký doktor Eric Pearl. Obeznámit se s léčením je možné ZDE na jeho stránkách. Je možné si prostudovat jeho knihu Reconnection – Uzdravte druhé, uzdravte sebe.

Nové frekvence popsané doktorem Pearlem transcendují „techniku“ a vedou vás za hranice všeho, co bylo dosud přístupné všem. Doktor Pearl v této knize popisuje, jak objevil své léčebné schopnosti a stal se nástrojem, jehož prostřednictvím je nový léčebný proces uváděn do světa. Doktor Eric Pearl opustil svou lukrativní chiropraktickou praxi, když se stal svědkem zázračných uzdravení svých pacientů. Od té doby pořádá přednášky a semináře, ve kterých rozšiřuje informace o reintegračním léčení. Eric Pearl vystupoval v mnoha televizních pořadech na celém světě. Přednášel také v Madison Square Garden a o jeho seminářích se psalo v různých publikacích včetně The New York Times.

Rekonektivní léčení je forma léčení, která je zde na planetě vůbec poprvé. Znovu nás spojuje s celým vesmírem, stejně jako nás znovu spojuje s celým naším bytím a s tím, kdo jsme. Předpokládá se, že je schopné nás napojit na vesmír a na naši nejhlubší podstatu nejen skrze nový komplex léčivých frekvencí, ale dost možná přes zcela nové pásmo. Realita jeho existence se už jasně ukázala jak v praxi, tak i ve vědeckých laboratořích.

(Dr. Eric Pearl)

Věda potvrzuje rekonektivní léčení. Rekonektivní léčení se těší velkému zájmu ze strany špičkových lékařů a výzkumníků v oblasti zdravotnictví, příkladně Jackson Memorial Hospital, UCLA, Cedars-​Sinai Medical Center, the VA Hospital, University of Minnesota, University of Miami Medical School and University of Arizona. Probíhají výzkumné programy, včetně programů laboratorního testování a klinických studií, pod vedením významných vědců.