Úvodní stránka

Home »  Úvodní stránka

VLOGO_1_150pxítám Vás na těchto stránkách.  To, že jste zde, něco ve Vás „volá“ po nějaké změně a možná jen ne-vidíte „cestu“, kterou jít.

Možná jste přišli na tyto stránky, abyste se napojili na jiné možnosti a dovolili si život prožívat i jinak.

Rekonektivní léčení mnozí lidé popisují jako příliv nové pozitivní energie, odbourání stresů a z dlouhodobého hlediska jako stav, kdy jsou schopni vyřešit neřešitelné problémy nebo nalézat nové cesty, které před tím neviděli.  Aby bylo léčení úspěšné, je třeba aspoň částečně pochopit základní princip. Rekonektivní léčení je o otevření se k přístupu přijímat to, co přichází skrze naši mysl a tělo.  Největší šanci na uzdravení je ve chvíli, kdy se oprostíme od předsudků, čímž umožníme léčivým frekvencím proniknout do našeho těla.

Pokud jsou zde obavy z toho, „kdo“ Vás bude „léčit“a co se po Vás bude chtít, můžete je okamžitě pustit. Každý kdo Rekonektivní léčení provádí, prošel sám tímto procesem a rozhodl se na základě vlastní zkušenosti jej předávat dál. Je to otevření se novým možnostem a zkušenostem, nic více a méně…  každý sám na sobě pocítí svou evoluci, kam jej povede, co se mu otevře. Ten, kdo léčení provádí, se naladí na frekvence a ustoupí do pozadí. Nezabarvuje léčení svým názorem nebo zkušenostmi. Nežádá tedy po nikom, aby mu sděloval své „diagnózy“, svůj příběh. Je tu vědomí toho, že kdo léčení provádí, je pouze zprostředkovatelem spojení a ve chvíli, kdy klient toto spojení na sobě cítí, sám se někde hluboko uvnitř rozhodne, zda se vyléčí. Vy sami tedy „rozhodujete“ …..